ГЕРБ Меню
104

Лъчезар
Борисов

Доктор по икономика

Лъчезар Димитров Борисов е доктор по икономика. Магистър е по „Макроикономика“ от Университета за национално и световно стопанство. Получава втора специалност по „Счетоводство и финанси“ от Института за следдипломна квалификация към УНСС. В периода февруари 2017 – юли 2020 г. е заместник-министър на икономиката. Избран е за министър на икономиката на 24 юли 2020 г. от 44-ото Народно събрание.

104
Лъчезар

Образование: 
Магистър по „Макроикономика" от Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Получава втора специалност по "Счетоводство и Финанси" от Института за следдипломна квалификация към УНСС. Доктор по икономика във Висшето училище по застраховане и финанси. 
Специализира "Устойчиво развитие" във Венециански международен университет и Регионалния център по околна среда в Будапеща, както и "Счетоводни и одит регулации" към Световната банка. Завършва обучение по "Предприемачество и рисков капитал" в Американския университет.  Публикувал е научни статии в сферата на антимонополното законодателство и моделите на пазарно стопанство, платежния баланс на страната и банковата ефективност при сливанията и поглъщанията. Владее английски език.


Професионален опит:
Започва работа като главен експерт в Министерството на икономиката през 2002 г. От 2006 г. е началник на отдел, като ръководи отдели „Преструктуриране и капиталови пазари“ и „Управление и преструктуриране на държавното участие“. През този период е изпълнявал и длъжностите началник на отдели „Инвестиционни проекти, международни програми и маркетинг“ и „Стратегически анализи и прогнози“.
Заместник-министър на икономиката от февруари 2017 г. до юли 2020 г. Избран е за министър на икономиката на 24 юли 2020 г. от 44-ото Народно събрание.
Има богат натрупан опит в сферата на корпоративното управление, като е бил и в ръководните органи на редица частни и държавни компании в сферата на промишлеността, енергетиката и финансовото управление. Получавал множество награди и грамоти за работата си в Министерството на икономиката, както и на състезания по математика и борсово посредничество.